Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw:

  • o rozwód;
  • o separację;
  • o roszczenia alimentacyjne;
  • związanych z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem;
  • związanych z władzą rodzicielską i jej wykonywaniem;
  • o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka;
  • o podział majątku dorobkowego małżonków;
  • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków;
  • o ubezwłasnowolnienie;
  • o opiekę i kuratelę.