Kancelaria oferuje pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, w tym m.in. zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem projektów umów, sporządzaniem opinii prawnych, reprezentacją w toku postępowań sądowych, windykacją należności.