Kancelaria świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, m. in.:

 • przygotowuje i opiniuje umowy cywilno-prawne;
 • reprezentuje Klienta przed sądami we wszystkich instancjach oraz w postępowaniu przedsądowym w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o:
  • zapłatę;
  • zasiedzenie, ochronę posiadania;
  • zniesienie współwłasności, podział majątku;
  • dochodzenie zadośćuczynienia;
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych;
 • reprezentuje interesy Klienta w postępowaniu egzekucyjnym;
 • reprezentuje interesy Klienta w sprawie o upadłość konsumencką.