Kancelaria oferuje wsparcie zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • reprezentacji w przedsądowych postępowaniach pojednawczych;
  • reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji m. in.
    • w procesach związanych z dochodzeniem przez pracowników odszkodowania w tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
    • dochodzenia roszczeń od pracowników związanych z ich odpowiedzialnością za wyrządzoną na rzecz pracodawcy szkodę,
    • w sprawach o przywrócenie pracownika do pracy;
  • dochodzenie roszczeń z zakresu prawa ubezpieczeń oraz ubezpieczeń społecznych;