Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego – materialnego, procesowego i wykonawczego oraz prawa wykroczeń.

Prowadzimy sprawy:

  • na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję, prokuraturę oraz inne organy;
  • reprezentujemy Klienta przed sądami przed wszystkimi instancjami;
  • występujemy w sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego;
  • o zawieszenie wykonania kary
  • o odroczenie wykonania kary
  • o warunkowe przedterminowe zwolnienie
  • o przerwę w wykonaniu kary
  • o zarządzenie wykonania kary
  • o dozór elektroniczny